Zasebnost in piškotki - APT Gorizia

Zasebnost in piškotki

Obvestilo v skladu s 7. členom Zakonske uredbe št. 70/200

V skladu s 7. členom Zakonske uredbe št. 70/03 »Izvajanje Direktive 2000/31/ES o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu« navajamo naslednje podatke:

a) Ime ponudnika storitve:
AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI S.p.A. (v nadaljevanju UPRAVLJAVEC)

b) Sedež:
Via Caduti di An Nasiriyah 6, 34170 Gorica.

c) Kontakti:
Tolazzi Renzo
renzo.tolazzi@aptgorizia.it

Bedani Alice
alice.bedani@aptgorizia.it

d) ID št. za DDV:
00505830315

e) Pooblaščena oseba za varstvo podatkov:
Odvetniška pisarna odv. Paolo Vicenzotto
s sedežem v ulici Corso Vittorio Emanuele II 54, 33170 Pordenone (PN),
tel. 0434 29046, E-poštni naslov: dpo@studiolegalevicenzotto.it

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov - 13. člen Uredbe št. 679/16

Osebni podatki, zbrani na tem spletnem mestu, in vsi drugi z vami posredno ali neposredno povezani podatki se obdelujejo in uporabljajo v skladu z Uredbo (EU) št. 679/2016 (GDPR) o varstvu osebnih podatkov.
Podatki in informacije, zbrani med registracijo uporabnika in/ali ob zagotavljanju storitev, ki jih ponuja upravljavec, bodo naknadno obdelani v skladu s posebnimi obvestili, ki jih uporabnik prejme ob dostopu do storitev.
V smislu in za namene 13. člena GDPR vas UPRAVLJAVEC obvešča, da bodo podatki, ki ste jih navedli, obdelani z informacijskimi orodji in postopki za naslednje namene:

 • omogočanje ogleda različnih rubrik spletnega mesta;
 • odgovarjanje na vaša vprašanja in hranjenje podatkovne baze vprašanj, predlogov, reklamacij, najpogostejših obvestil (oglejte si kratko obvestilo);
 • prijava na bilten (oglejte si kratko obvestilo);
 • obvladovanje drugih vidikov brskanja (oglejte si tudi rubriko »Upravljanje piškotkov«).

S podatki, ki jih navedete, se lahko seznanijo izključno zaposleni in sodelavci upravljavca ter morebitni zunanji izvajalci, ki v vašem imenu obdelujejo podatke, vendar le za namene izvajanja želenih dejavnosti. Nekatere podatke bodo lahko obdelovali tehnološki partnerji upravljavca izključno za namene tehnično-informacijskega zagotavljanja spletne storitve. Podatki se v vsakem primeru ne bodo nikoli razkrivali.

Upravljavec je družba AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI S.p.A., Via Caduti di An Nasiriyah 6, 34170 Gorica, ki jo zastopa njen zakoniti zastopnik.
Upravljavec je imenoval pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, katere podatki so navedeni v rubriki »PODATKI V SKLADU S 7. ČLENOM ZAKONSKE UREDBE ŠT. 70/2003 IN EVROPSKE UREDBE ŠT. 679/16 (GDPR)«. Na upravljavca ali na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov se lahko obrnete za uveljavljanje pravic, ki jih določajo 13., 15., 16., 17., 18., 20., 21. in 77. člen Uredbe (EU) 679/16, ki jih zaradi praktičnosti navajamo v nadaljevanju.

 1. Pravica do preklica privolitve (člen 13): Privolitev lahko kadarkoli prekličete pri vseh tistih obdelavah, ki za zakonitost zahtevajo vašo privolitev. Preklic privolitve velja za obdelave, ki se izvajajo za namene pošiljanja reklamnega gradiva ali neposredne prodaje ali za opravljanje tržnih raziskav ali pošiljanje komercialnih sporočil promocijskega značaja, tudi še poteka v skladu s 4. odstavkom 130. člena Zakonske uredbe št. 196/03. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost predhodne obdelave.
 2. Pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (člen 15): Zaprosite lahko za naslednje informacije: a) namene obdelave; b) vrste zadevnih osebnih podatkov; c) uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; d) kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; e) obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi; f) pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu; g) kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom; h) obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov iz člena 22(1) in (4), ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za
 3. posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Pravico imate do kopije osebnih podatkov, ki so predmet obdelave.
 4. Pravica do popravka (člen 16): Pravico imate do popravka netočnih osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas in do dopolnitve nepopolnih podatkov.
 5. Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«) (člen 17): Pravico imate doseči, da upravljavec izbriše vaše osebne podatke, če ti niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani, če prekliče privolitev, če za njihovo
 6. obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, če so bili osebni podatki obdelani nezakonito, če jih je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznost, če se bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe mladoletnim osebam brez privolitve. Izbris je mogoč, razen če je obdelava potrebna za uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja, za izpolnjevanje pravne obveznosti ali za izvajanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, iz razlogov javnega interesa na področju javnega zdravja, za namene arhiviranja v javnem interesu, za znanstveno- ali zgodovinskoraziskovalne namene ali statistične namene ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
 7. Pravica do omejitve obdelave (člen 18): Pravico imate doseči, da upravljavec omeji obdelavo, kadar oporekate točnosti podatkov (in sicer za obdobje, ki upravljavcu
 8. omogoča preveriti točnost osebnih podatkov) ali je obdelava nezakonita, če so potrebni za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.Pravica do prenosljivosti podatkov (člen 20): Pravico imate, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, če je obdelava temeljila na privolitvi, na pogodbi in če se je obdelava izvajala z avtomatiziranimi sredstvi, razen če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti in če ta pravica ne vpliva negativno na pravice in svoboščine drugih.
 9. Pravica do posvetovanja z nadzornikom za varstvo osebnih podatkov.

Pri uveljavljanju pravic veljajo omejitve, pravila in postopki, določeni v zgoraj navedeni uredbi, ki jih mora upravičenec poznati in izvajati. V skladu z določbami 3. odstavka 12. člena, upravljavec informacije o ukrepih, sprejetih na zahtevo posameznika, na katerega se


nanašajo osebni podatki, zagotovi brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Upravljavec obvesti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, o vsakem takem podaljšanju v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo.

Zgoraj navedene pravice je mogoče enostavno uveljavljati na podlagi ustreznega obrazca.

Obvestilo o uporabi piškotkov