O nas - APT Gorizia

O nas

Družba APT je že več kot štirideset let osrednji ponudnik potniškega prevoza na Goriškem

S svojo bogato zgodovino je spremljala gospodarski in družbeni razvoj mest in manjših središč ter učinkovito povezovala mestne četrti in naselja, šole in delovna okolja, javne storitve in znamenitosti.

Družba Azienda Provinciale Trasporti povezuje intermodalni terminal letališča v Trstu s Trstom, Vidmom, Gorico in poleti postane ključno vozlišče cestnega in pomorskega prevoza proti turističnim in kopališkim destinacijam v deželi.

Nenehna predanost strankam, sodelovanje z območnimi ustanovami, prizadevanja za zagotovitev varnosti potnikov in osebja ter ohranjanje evropskih standardov kakovosti so od nekdaj tiste prednosti, po katerih se odlikuje naše delo tudi v okviru Konzorcija TPL FVG, pod okriljem katerega delujejo 4 uveljavljena deželna podjetja in ki je od junija 2020 upravljavec lokalnega javnega prevoza potnikov na območju Furlanije – Julijske krajine.

Družba APT je z leti, poleg lokalnega prevoza potnikov, razvila tudi različne druge dodatne storitve, ki bogatijo ponudbo javnih prevozov (šolski avtobus, storitve za invalidne osebe, minibusi, storitve za občine, turistični vlakec, nočne linije), poleg tega pa se ukvarja tudi s komercialno dejavnostjo oddajanja turističnih avtobusov.

Dolga pot rasti se je začela junija 1976

ko je s prodajo delniške družbe Ing. Ribi & C. nastala družba Azienda Provincializzata Trasporti

V sledečih letih je pokrajinska uprava kupila in družbi APT dodelila poslovni kompleks podjetja Autoservizi Isonzo s.n.c. in podjetja Eredi Petruz Giuseppe v lasti Petruz Nives in Storari.

Leta 1982 se je družba APT ponovno povečala z nakupom poslovnega kompleksa podjetja Autolinee Triestine s.n.c. v lasti Collavini & C. ter dela linij v upravi podjetja Gradese Soc. Cooperativa Autotrasporti s.r.l. vključno s kadrom in voznim parkom.

Leta 1995 se je družba na podlagi Zakona št. 142/90 preoblikovala v komunalno podjetje

Leta 1996 je prevzela konzorcij Consorzio Intercomunale Servizi Pubblici di Monfalcone, zadolžen za upravljanje javnega potniškega prometa v občinah Tržič, Štarancan in Ronke, in zasebno podjetje Troian s koncesijo za opravljanje javnega prevoza potnikov v mestnem prometu v Občini Gradež.

Corriera extraurbana APT

1997: APT je delniška družba

Na podlagi Bassaninijevega zakona je podjetje začelo postopek preoblikovanja v delniško družbo in tako 7. julija 1998 postalo prvo v celoti javno podjetje za cestni promet v Italiji, ki se je preoblikovalo v delniško družbo

Autobus urbano APT a Gorizia

Septembra 1999 je Avtonomna dežela Furlanija – Julijska krajina začela postopek prijave na evropski razpis za dodelitev koncesije za opravljanje javnega prevoza potnikov na podlagi Deželnega zakona št. 20/97 in odgovarjajočega deželnega načrta javnega potniškega prometa.

Družba APT S.p.A. je skupaj z družbami Azienda Multiservizi Goriziana-AMG S.p.A., Saita Autolinee S.p.A. iz Vidma in Azienda Consorziale Trasporti di Trieste ustanovila začasno združenje podjetij v skladu s točko A) 2. odstavka 23. člena Uredbe z zakonsko močjo št. 158/95. Na osnovi tega dogovora je bil ustanovljen en sam subjekt, ki se je na razpisu predstavil konkurenčno in s trdno operativno podlago ter tako izzval velika podjetja iz drugih italijanskih regij.

Leta 2000 dodelitev goriške upravljalne enote

Reforma je bila zaključena leta 2000 s podelitvijo desetletne koncesije goriške upravljalne enote družbi ATI z APT S.p.A. na čelu.

Leta 2011 je bila pogodba o upravljanju lokalnega javnega prevoza potnikov, v čakanju na izvedbo novih razpisov, z naknadnimi ukrepi podaljšana do leta 2014.

Leta 2014 se je APT udeležila razpisa kot družbenica konzorcija TPL FVG S.c.a.r.l.

Družbo sestavljajo deželna podjetja APT, ATAP, SAF (danes ARRIVA Udine) in Trieste Trasporti, ki od nekdaj delujejo na področju lokalnega javnega prevoza potnikov.
28. februarja 2017 je bil lokalni javni prevoz potnikov v cestnem prometu dokončno dodeljen konzorcijski družbi TPL FVG S.c.a.r.l.
Vendar pa so pritožbe, ki jih je vložil neuspešni kandidat, dodatno odložile začetek delovanja.

Medtem je deželni odbor ponovno podaljšal obstoječo pogodbo, da bi se lahko dejavnost v korist občanom nemoteno nadaljevala.

Po ukinitvi pokrajine leta 2018 je bilo 51 % kapitala družbe APT prerazporejenega med vseh 25 goriških občin.

Leta 2019 je bila sklenjena desetletna pogodba o upravljanju deželnega javnega prevoza potnikov med Deželo in TPL FVG S.c.a.r.l.

Flotta autobus APT Gorizia

11. junija 2020 je postala družba TPL FVG pravno in dejansko novi upravljavec lokalnega javnega prevoza potnikov v Furlaniji - Julijski krajini

Družba TPL FVG je postala edini kontakt in referenčna točka za uporabnike.

Zahvaljujoč izkušnjam družb, povezanih v konzorcij, na deželnem območju zagotavlja kakovostne storitve po meri svojih uporabnikov, z dodano vrednostjo, ki jo prinaša celostni pristop do javnega prevoza.

Inovativnost, nove tehnologije, čim enostavnejši dostop do storitev in informacij – cilj TPL FVG je nenehno izboljševanje vseh vidikov potovalne izkušnje za prebivalce in turiste, od načrtovanja, do nakupa vozovnice in prihoda na cilj.

TPL FVG zagotavlja storitve na območju prek podjetij, združenih v konzorcij. V pristojnosti APT so storitve mestnega in primestnega ter pomorskega prevoza na Goriškem.