Storitve za dijake in študente - APT Gorizia

Storitve za dijake in študente

Trasporto studenti Gorizia Monfalcone

Vozni redi, veljavni od 14. septembra 2022 in naknadne spremembe

Šolski prevozi potekajo v skladu z uradnim koledarjem, ki ga je objavila Dežela Furlanija – Julijska krajina. 

Oglejte si vse vozne rede ali pa le rubriko, ki je namenjena posameznemu šolskemu zavodu. 

Šolski zavodi v Gorici

Potnikom, ki prispejo na goriški intermodalni potniški terminal (CIP) s primestnimi avtobusnimi linijami, APT ponuja na voljo različne minibuse tako zjutraj proti različnim mestnim šolam kot na koncu pouka proti intermodalnemu potniškemu terminalu. Nekatere primestne linije omogočajo direktno povezavo šolskih zavodov brez prečkanja intermodalnega potniškega terminala na poti v šolo (šolski avtobusni prevozi) ali na poti domov (direktni prevozi domov).
Poseben minibus vozi tudi iz intermodalnega potniškega terminala proti Srednji šoli Ivana Trinka.
Univerze so povezane z mrežo mestnega potniškega prometa.

Šolski zavodi v Gradišču

Do Kmetijske šole Brignoli vozijo vse linije, ki prečkajo Gradišče ob Soči. Za vrnitev iz šole domov so na voljo tudi posebne vožnje, poleg tistih, ki vozijo iz smeri Gorice.

Šolski zavodi v Tržiču

Šolski zavod ISIS Pertini in Licej Buonarrotti sta povezava tako s primestnim linijami, ki vozijo v smeri proti Tržiču, kot z mrežo mestnega potniškega prometa Tržič-Ronke-Štarancan.

V okviru mestnega potniškega prometa so predvidene tudi posebne povezave s šolskima zavodoma Istituto Randaccio v ulici Via Canaletto in Giacich v ulici Via Callisto Cosulich.

Šolski zavodi v Štarancanu

Tehniški šolski center v Štarancanu je povezan tako s primestnimi linijami, ki imajo postajališče v ulici Via delle Millie ali v njeni bližini (ulica Via Trieste), kot tudi s krožnima linijama Aris in Štarancan.

Šolski zavodi v Gradežu

Gostinska šola v ulici Via Zara v Gradežu je dosegljiva tako iz goriškega kot iz tržaškega območja s posebnimi linijami, ki so del primestnega potniškega prometa (G01 – G03-G22 – G51).

Terminske vozovnice za dijake in študente

Dijaki in študenti, ki na poti v šolo ali na univerzo uporabljajo javni potniški promet APT in celotno deželno mrežo TPL FVG, so upravičeni do nakupa subvencioniranih vozovnic.

Dežela ponuja dijakom in študentom s stalnim prebivališčem v Furlaniji – Julijski krajini tudi v letu 2022/23 možnost nakupa terminske vozovnice po 50 % nižji ceni.

Na voljo so tudi redne šolske terminske vozovnice ali mesečne vozovnice.