Kazni - APT Gorizia

Kazni

APT opominja na obveznost upoštevanja določb in plačila vozovnice

Neupoštevanje pravil na avtobusih ali ladjah se kaznuje z eno od upravnih kazni, ki jih določata Deželni zakon št. 23 z dne 20. avgusta 2007 in Deželni zakon št. 1 z dne 17. januarja 1984.

Ob kontroli mora potnik predložiti potovalni dokument (vozovnico ali odrezek o podaljšanju za tekoči mesec, v primeru terminske vozovnice pa terminsko kartico) in veljaven osebni dokument.

Kazni

Če potnik kontrolorju ob kontroli ne predloži veljavnega potovalnega dokumenta, mora:

plačati vozovnico po rednem ceniku za celotno linijo, na kateri potuje;

plačati upravno kazen v višini, ki jo določa veljaven deželni zakon s tega področja (v najvišjem znesku 210,00 Eur).

Plačilo

V primeru plačila v roku 60 dni od datuma kontrole (polnoletne osebe) ali datuma vročitve (mladoletne osebe) v skladu s 7. členom Deželnega zakona št. 01/84 in 35. člena Deželnega zakona št. 23/07, je kazen znižana na 70,00 Eur, kar znaša eno tretjino kazni, poleg plačila vozovnice po rednem ceniku in morebitnih stroškov postopka (v primeru vročitve).

Pravila na avtobusih

Neupoštevanje pravil na avtobusih se kaznuje s kaznijo v višini 108,00 Eur. V primeru plačila v roku 60 dni od datuma kontrole (polnoletne osebe) ali datuma vročitve (mladoletne osebe) v skladu s 7. členom Deželnega zakona št. 01/84 in 35. člena Deželnega zakona št. 23/07, je kazen znižana na 36,00 Eur, kar znaša eno tretjino kazni.

Urad za kazni APT

Fax

+39 0481 593555

Navadna pošta
APT S.p.A. Via Caduti di An Nasiriyah, 6 – 34170 Gorica

Plačilo kazni

Takojšnje plačilo

Kazen lahko plačate kontrolorju, takoj ko vam izda potrdilo o plačilu.

Plačilo na eni od blagajn

Kazen lahko plačate na eni od blagajn družbe APT v Gorici, Tržiču ali Gradežu in na drugih blagajnah Core v deželi. Pri tem morate imeti pri sebi zapisnik kontrolorja in/ali morebitni dopis (vročitev, plačilni nalog ali odgovor na vloženo pritožbo).

Seznam blagajn TPL

Plačilo z nakazilom

Kazen lahko plačate z bančnim nakazilom na:

IBAN:
IT 38 D 03069 12499 100000001596
Namen plačila: številka in datum zapisnika kontrolorja, ime in priimek kršitelja.

SisalPay

Kazen lahko plačate na vseh prodajnih mestih SisalPay.

Spletno plačilo

Kazen lahko plačate tudi prek našega portala "»PLAČILO KAZNI APT«"